Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 10 roku życia.

Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni. Obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.

Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:

- kolor zielony (wolny zjazd),

- kolor czerwony (zakaz zjazdu).

1.   Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.

2.   Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.

3.   Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.

4.   Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony!

5.   Zjazd odbywa się pojedynczo.

6.   Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.

7.   Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymania się w trakcie zjazdu.

8.   Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.

9.   Zabrania się wskakiwania do rury z roozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach z głową do przodu.

10. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.

11. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i innych.

12. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.

13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.

14. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.

15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

16. Wszelki skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub ratownikom.

Ze zjeżdżalni nie mogą korzystać kobiety w ciąży oraz osoby, które chorują na:

- epilepsję,

- klaustrofobię,

- zaburzenia błędnika,

- nadciśnienie nieuregulowane,

- zaburzenia rytmu serca,

- w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza.