Lp  MIEJSCE EKSPOZYCJI  WYMIAR   CENA NETTO ZA 1 ROK

OFERTA ŁĄCZONA                            

(cena netto za 1 rok) 

   1 PARK WODNY (PW)   2m x 1m  1200,00 zł  PW + P = 1.600,00 zł
 PW + Tv = 1650,00 zł
 PW + P +TV = 2.100,00 zł
 2  PARK WODNY (PW)  4m x 1m 2000,00 zł -
 3    Parking (P)    2m x 1m   650,00 zł    P + PW = 1.600,00 zł
 P + TV = 1.100,00 zł
 P + PW + TV = 2.100,00 zł
4 Telewizor (TV do 1 min 700,00 zł TV + PW = 1.650,00 zł
TV + P = 1.100,00 zł
TV + PW + P = 2.100,00 zł