1.   Kursy nauki pływania prowadzone w ramach warsztatów pływackich organizowane przez spółkę Centrum Park Chojnice prowadzone są na pływalni przy ul. Huberta Wagnera 1 w Chojnicach.

2.   Zapisy do warsztatów pływackich odbywają się w siedzibie Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. przy ul. Huberta Wagnera 1 u kierownika kasy / kasjerki lub telefonicznie pod nr tel. 52 39 66 442.

3.   Osoby biorące udział w naszych zajęciach nie mogą mieć przeciwwskazań do zajęć w wodzie.

4.   W ramach warsztatów pływackich odbywają się zajęcia indywidualne oraz grupowe liczące maksymalnie do 10 osób, a kryterium wieku i umiejętności ustala instruktor.

5.   Kursy nauki pływania dla dzieci powyżej 5 roku życia prowadzone są bez udziału rodziców lub opiekunów, a poniżej z ewentualnym ich udziałem. Rodzice/ Osoby wykupują wówczas bilet wg obowiązującej stawki dla wejść indywidualnych rekreacyjnych.

6.   Kursy nauki pływania dla dzieci powyżej 5 roku życia prowadzone są bez udziału rodziców lub opiekunów, a poniżej z ewentualnym ich udziałem. Rodzice/ Osoby wykupują wówczas bilet wg obowiązującej stawki dla wejść indywidualnych rekreacyjnych.

  • 45 minutowy trening, podczas którego za bezpieczeństwo dzieci odpowiada instruktor
  • 15 minutowe przygotowanie się do wejścia (przebranie się w kostium kąpielowy i skorzystanie z prysznica) i wyjścia (skorzystanie z prysznica po pływaniu, ubranie i wysuszenie włosów).

7.   Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wykupienie pojedynczego wejścia lub miesięcznego karnetu w formie karty magnetycznej w kasie pływalni przed rozpoczęciem cyklu zajęć. Zapis na karcie opiewa na odpowiednią liczbę wejść wg wartości wynikającej z cennika. Wejścia te są ważne tylko dla jednej osoby, określonej z imienia i nazwiska, na okres bieżącego miesiąca. Ilość zajęć w miesiącu ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikami.

8.  Niewykorzystane godziny z danego cyklu zajęć można wykorzystać w kolejnym miesiącu w dwojaki sposób:

  • w dodatkowych terminach uzgodnionych z instruktorem, po okazaniu wykupionych wejść na kolejny miesiąc
  • w ramach wejść indywidualnych rekreacyjnych w stosunku 1 do 1

9.   Pierwsza karta magnetyczna, na której widnieje ilość zakupionych wejść wydawana jest bez dodatkowej opłaty. Duplikat karty kosztuje 10 zł.

10. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z zajęć nauki pływania.

11. Uczestnicy kursu wchodzą na teren pływalni, zmieniają w holu obuwie, następnie na 5 minut przed zajęciami okazują w kasie pływalni ważną kartę magnetyczną, otrzymując w zamian pasek do szafki ubraniowej.

12. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach nauki pływania, a chcą przebywać na terenie hali basenowej jako osoby towarzyszące, muszą wykupić bilet wg obowiązującej stawki i przebywać na hali basenowej w klapkach basenowych lub zastępczym obuwiu ochronnym.

13. Centrum Park Chojnice zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć lub podwyższenia opłat w przypadku zwiększenia się kosztów związanych z realizacją zajęć.

14. Uczestnicy warsztatów oraz ich opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Warsztatów Pływackich. Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z jego akceptacją

15. Uczestników i ich opiekunów obowiązuje stosowanie się do uwag instruktora prowadzącego zajęcia lub ratownika oraz przestrzegania regulaminu pływalni.