1.   Opiekunowie grup szkolnych zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem Krytej Pływalni w Chojnicach.

2.   Opiekunowie po przybyciu na krytą pływalnię zobowiązani są do:

a) ustawienia w dwuszeregu grupy szkolnej przed bramką wejściową,

b) zgłoszenia do kasy przybycia grupy,

c) wypełnienia formularza zgłoszeniowego i pobrania pasków z kluczykami do szafek,

d) wydania grupie polecenia zmiany obuwia (obuwie jest pozostawiane w szatni w sezonie jesienno-zimowym lub w szafkach podczas sezonu wiosennego-letniego),

e) wprowadzenia zorganizowanej grupy do przebieralni,

f) nadzorowania grupy w szatni,

g) przeprowadzenia grupy przez natryski (obowiązkowo należy wziąć prysznic przy użyciu mydła lub innego środka do higieny osobistej),

h) punktualnego wprowadzenia grupy na halę basenową,

i) ustalenia z grupą sposobu komunikowania się,

(gwizdka ze względów organizacji służb ratownictwa i bezpieczeństwa na hali basenowej używać może wyłącznie RATOWNIK).

3.   Opiekunowie są zobowiązani w dalszej kolejności: 

a) zgłosić przybycie grupy ratownikowi oraz poinformować go o charakterze zajęć (np. czy będą wykonywane skoki do wody),

b) przekazanie ratownikowi prawidłowo wypełnionego zobowiązania,

c) poinformowanie instruktora wyznaczonego do przeprowadzenia zajęć o ewentualnych przeciwwskazaniach uczniów do ćwiczeń,

d) pobrać od ratownika akcesoria pływackie niezbędne do prowadzenia lekcji,

e) ustalić ilość i numery torów.

4.   Podstawą do obsadzania i wydzielania miejsca na poszczególnych nieckach basenowych jest obowiązujący plan rezerwacji. Do dyspozycji szkół jest cała hala basenowa, w tym, np. zjeżdżalnia czy jacuzzi. Korzystanie z każdego urządzenia wymaga jednak bezpośredniego nadzoru i organizacji zajęć przez opiekuna.

5.   Każda zmiana miejsca w trakcie trwania zajęć w stosunku do wcześniej zaplanowanej organizacji (rezerwacji basenowej) musi być uzgadniana między opiekunami - koordynatorem tych działań jest zawsze ratownik.

6.   Po wyjściu grupy z hali basenowej opiekunowie zobowiązani są do: 

a) przeprowadzenia grupy przez natryski (obowiązkowo należy wziąć prysznic przy użyciu mydła lub innego środka do higieny osobistej),

b) nadzoru nad grupą w przebieralni celem sprawnego i bezpiecznego jej opuszczenia,

c) doprowadzenie grupy do kasy w celu ostatecznego rozliczenia pasków z kluczykami.

Obowiązki instruktora Centrum Park Chojnice
podczas prowadzenia nauk pływania z grupami szkolnymi:

1.   Odbiór grupy od dyżurującego ratownika.

2.   Dostosowanie rodzaju i intensywności zadanych ćwiczeń w zależności od stopnia zaawansowania ćwiczących.

3.   Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów i prawidłowym wykonaniem wcześniej zadanych ćwiczeń.

4.   Przygotowanie ćwiczących do kończącej zajęcia zbiórki.