ZAJĘCIA WF DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA KRYTEJ PŁYWALNI CENTRUM PARK CHOJNICE W CHOJNICCH

1.   Przed wejściem na halę basenową.

a) zapoznanie grupy z regulaminem Parku Wodnego w Chojnicach,

b) zmiana obuwia zewnętrznego na basenowe w holu pływalni,

c) zabranie ze sobą okrycia zewnętrznego oraz obuwia do przebieralni,

d) ustawienie grupy w parach przed kasą,

e) zgłoszenie przybycia grupy dyżurującej kasjerce,

f) zapoznanie się z treścią zobowiązania opiekuna grupy oraz jej wypełnienie,

g) pobranie pasków z kluczykami do szafek, rozdanie tych pasków uczniom i doprowadzenie uczniów do przebieralni,

h) nadzór nad grupą w przebieralni, przeprowadzenie grupy przez natryski (obowiązkowo),

i) przed zajęciami należy poczekać na opiekuna (nauczyciela) nie wchodząc wcześniej do wody.

j) wprowadzenie grupy na halę basenową, zarządzenie zbiórki, zgłoszenie przybycia grupy najbliższemu ratownikowi i przekazanie mu prawidłowo wypełnionego zobowiązania oraz poinformowanie o ewentualnych przeciwskazaniach do ćwiczeń.

2.   Pobyt na hali.

a) opiekun zobowiązany jest do stałego obserwowania zajęć w celu podwyższenia efektywności wykonywanych przez uczniów ćwiczeń

b) na sygnał ratownika przeprowadzenie zbiórki celem zakończenia zajęć.

3.   Do dyspozycji szkół jest cała hala basenowa, w tym zjeżdżalnia czy jacuzzi. Korzystanie z każdego urządzenia wymaga jednak bezpośredniego nadzoru i organizacji zajęć przez opiekuna.

4.   Po wyjściu grupy z hali basenowej.

a) nadzór nad grupą w przebieralni celem sprawnego i bezpiecznego jej opuszczenia,

b) doprowadzenie grupy do kasy w celu ostatecznego rozliczenia pasków z kluczykami.

Obowiązki instruktora Centrum Park Chojnice
podczas prowadzenia nauk pływania z grupami szkolnymi:

1.   Odbiór grupy od dyżurującego ratownika.

2.   Dostosowanie rodzaju i intensywności zadanych ćwiczeń w zależności od stopnia zaawansowania ćwiczących.

3.   Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów i prawidłowym wykonaniem wcześniej zadanych ćwiczeń.

4.   Przygotowanie ćwiczących do kończącej zajęcia zbiórki.