1. Z infrasauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwskazań lekarskich.

2. Korzystanie z infrasauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

3. Do kąpieli w infrasaunie należy zaopatrzyć się w klapki basenowe, mydło oraz dwa ręczniki: jeden do wycierania, drugi jako podkładkę na siedzisko.

4. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

5. Polewanie wodą lub innymi cieczami na lampy UV jest zabronione.

6. Na lampach UV nie wolno układać żadnych rzeczy.

7. Zabrania się korzystania z infrasauny pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.

8. Z infrasauny nie mogą korzystać opiekunowie, dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych.

9. Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu infrasauny.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.