1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.

2. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

3. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w klapki basenowe, mydło oraz jeden ręcznik do wycierania.

4. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

5. Polewanie wodą lub innymi cieczami na piec jest zabronione.

6. Na piecu nie wolno układać żadnych rzeczy.

7. Zabrania się korzystania z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.

8. Z sauny nie mogą korzystać opiekunowie, dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych.

9. Tylko osoby pełnoletnie mogą korzystać z sauny łagodnej.

10. Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu sauny.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.