1. Maksymalna ilość klientów na hali basenowej i w przyległych pomieszczeniach wynosi 90 osób.

2. Przed wejściem na pływalnię klient obowiązkowo zakłada maseczkę na nos i usta oraz dezynfekuje ręce. Następnie wypełnia ankietę dot. stanu zdrowia dostępną przy wejściu lub na stronie www.centrumpark.eu (ankietę można wydrukować w domu i wypełnić przed przybyciem na pływalnię) i oddaje kasjerce przed wejściem na halę basenową. Prosimy o zabranie swojego długopisu.

3. Maseczkę na twarzy należy mieć założoną do momentu przebrania się w strój kąpielowy i pozostawić ją w szafce. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust oraz nosa w pomieszczeniu przebieralni i nie zdejmować jej do momentu wyjścia z budynku.

4. Klienci muszą na całym obiekcie zachować dystans społeczny, tj. 2 m odstępu między sobą. Wyjątek stanowią osoby z jednej rodziny lub jednego gospodarstwa domowego.

5. Klienci muszą zachowywać się zgodnie z wytycznymi i poleceniami personelu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni. Osoby niestosujące się do wytycznych i poleceń personelu zostaną wyproszone z obiektu.

6. Klienci muszą obowiązkowo i starannie umyć całe ciało przed wejściem na halę basenową.

7. W saunach należy zachować dystans społeczny, tj. 2 m.

  • obowiązkowo należy korzystać  z sauny boso.

8. Na jednym torze pływackim mogą pływać jednocześnie 4 osoby.

9. Po przebraniu się w rzeczy osobiste szafkę należy zostawić otwartą w celu przeprowadzenia dezynfekcji przez personel obiektu.

10. Zalecamy:

  • częste mycie i dezynfekcję rąk środkami dostępnymi na terenie obiektu,
  • niekorzystanie z pływalni w razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała,
  • zasłaniania ust i nosa łokciem w razie kaszlu i kichania,
  • konieczność mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty szafek, kontakty, pokrętła przy kranie, itp.).

11. Prosimy, aby pobyt na pływalni ograniczyć do czasu kąpieli w basenie i po jej zakończeniu oraz przebraniu się nie przedłużać czasu spędzonego w obiekcie .

 

Wytyczne obowiązują od 01.07.2020r.