Jakość wody basenowej spełnia wymogi fizykochemiczne i mikrobiologiczne rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - 22.05.

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

727

0,37

0,21

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

762

0,45

0,30

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,16

771

0,89

0,21

go

OSTATNIA KONTROLA WODY W BASENACH

wykonana przez akredytowane laboratorium

DATA

Dokument

06.05.2019

wbwT_20190506.pdf

go

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni

dokonana przez właściwego pańśtwowego inspektora sanitarnego.

LP.

Dokument

1.

Numer nadany: HK-6029-5-1-15/18

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2019 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2019.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2019.pdf

go

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

W związku z otrzymaną drogą e-mail informacją w dniu 04.04.2019 r. o przekroczeniu na obecność bakterii Legionella pod prysznicami przy przebieralni dla inwalidów o wartości 480 jtk / 100 ml, informujemy, że przed wykonaniem ponownego poboru (tj. 08.04.2019 r.) wykonaliśmy następujące czynności:

- zdezynfekowaliśmy wylewki mieszaniną o podwyższonej zawartości chloru,
- przegrzaliśmy instalację hydrauliczną.

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.