1. Wejście do budynku pływalni poszczególnych grup następuje w odstępach 10 minutowych.

2. Cała grupa czekają przed budynkiem na wejście do obiektu. Instruktor - opiekun grupy kontroluje czas wejścia.

3. Wejście do budynku pływalni wyłącznie w maseczkach.

4. Po wejściu do obiektu konieczne jest zdezynfekowanie rąk.

5. Uczestnicy zajęć muszą mieć założone maseczki do momentu przebrania się w kostium kąpielowy/kąpielówki.

6. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy zabierać do zamykanych szafek w przebieralniach.

7. Poszczególne grupy otrzymują osobne rzędy szafek.

8. Wejście grup do przebieralni następuje co 10 minut (po przejściu przez poprzednią grupę na halę basenową).

9. Na hali basenowej obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego między grupami.

10. Grupy po zajęciach przechodzą z hali basenowej do przebieralni w odstępach 10 minutowych.

11. Uczestnicy zajęć przebierając się w odzież wierzchnią obowiązkowo zakładają maseczki.

12. Maseczki muszą być założone aż do momentu wyjścia z budynku.

Informacje dodatkowe:

  • szafki i kluczyki są dezynfekowane każdorazowo po wyjściu klienta/grupy zorganizowanej z pływalni,
  • wszystkie szatnie są codziennie ozonowane podczas nocnego sprzątania.

Zasady obowiązują od 26.10.2020r.