Jakość wody basenowej spełnia wymogi mikrobiologiczne
rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - 11.12.17 (PONIEDZIAŁEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

754

0,37

0,08

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

750

0,44

0

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,16

739

0,79

0

go

  RAPORT DZIENNY - 12.12.17 (WTOREK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

746

0,36

0

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,16

750

0,43

0

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,26

736

0,79

0

go

  RAPORT DZIENNY - 13.12.17 (ŚRODA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

745

0,36

0,11

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

755

0,42

0

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

728

0,87

0

go

  RAPORT DZIENNY - 14.12.17 (CZWARTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

745

0,32

0,72

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

751

0,42

0

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,13

735

0,83

0

go

  RAPORT DZIENNY - 15.12.17 (PIĄTEK)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mv)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

743

0,35

0,05

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

754

0,45

0

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,24

726

0,76

0

go

  RAPORT DZIENNY - 09.12.17 (SOBOTA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

744

0,36

0,12

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,14

733

0,46

0,14

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

736

0,79

0,20

 

go

  RAPORT DZIENNY - 10.12.17 (NIEDZIELA)

BASEN SPORTOWY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,12

780

0,50

0,11

BASEN REKREACYJNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,12

752

0,46

0,18

WHIRLPOOL WEWNĘTRZNY

pH

Redox
(mV)

CL
wolny
(mg/l)

CL
związany
(mg/l)

7,15

743

0,79

0,15

 

go

WYNIKI BADAŃ WODY 2017

STYCZEŃ

DATA

Dokument

02.01.2017

wbwT_20170102.pdf

16.01.2017

wbwT_20170116.pdf

30.01.2017

wbwT_20170130.pdf

30.01.2017

wbwT_20170130_2.pdf

LUTY

DATA

Dokument

15.02.2017

wbwT_20170215.pdf

27.02.2017

wbwT_20170227.pdf

MARZEC

DATA

Dokument

13.03.2017

wbwT_20170313.pdf

27.03.2017

wbwT_20170327.pdf

KWIECIEŃ

DATA

Dokument

10.04.2017

wbwT_20170410.pdf

27.04.2017

wbwT_20170427.pdf

MAJ

DATA

Dokument

08.05.2017

wbwT_20170508.pdf

22.05.2017

wbwT_20170522.pdf

LIPIEC

DATA

Dokument

10.07.2017

wbwT_20170710.pdf

17.07.2017

wbwT_20170717.pdf

31.07.2017

wbwT_20170731.pdf

SIERPIEŃ

DATA

Dokument

14.08.2017

wbwT_20170814.pdf

28.08.2017

wbwT_20170828.pdf

WRZESIEŃ

DATA

Dokument

04.09.2017

wbwT_20170904.pdf

11.09.2017

wbwT_20170911.pdf

25.09.2017

wbwT_20170925.pdf

PAŹDZIERNIK

DATA

Dokument

09.10.2017

wbwT_20171009.pdf

23.10.2017

wbwT_20171023.pdf

LISTOPAD

DATA

Dokument

06.11.2017

wbwT_20171106.pdf

20.11.2017

wbwT_20171120.pdf

GRUDZIEŃ

DATA

Dokument

04.12.2017

wbwT_20171204.pdf

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2017 r.

LP.

Dokument

1.

harmonogram_badan_wody_2017.pdf

2.

harmonogram_PPWIS_2017.pdf

go

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Nadzór nad jakością wody na pływalniach
w Centrum Park Chojnice

LP.

Dokument

1.

ChP-01/2017

go

Działania naprawcze 02.12 - 06.12

Szanowni Państwo,

Wypełniając dyrektywy i zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach, uprzejmie informuję o podjętych w ostatnim czasie działaniach naprawczych, mających na celu przywrócenie należytego stanu jakości bakteriologicznej i fizykochemicznej wody we wszystkich zbiornikach naszej pływalni.

Po otrzymaniu sprzecznych informacji związanych z wynikami badań z poboru próbek z dnia 22.11.2016 r. przez dwa niezależne akredytowane laboratoria (Człuchów i Tuchola) Zarząd Spółki przystając na zalecenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, jak i PSSE w Chojnicach wyłączył cały obiekt pływalni z użytku (godz. 13:15, dn. 02.12.2016 r.).

Już o godz. 14:00, dn. 02.12.2016 r. rozpoczęto następujące działania i zabiegi:

- zwiększono dawkę środka dezynfekcyjnego do poziomu 2 ml na 1 l,
- rozpoczęto obniżanie pH wody do poziomu 6,5,
- po uzyskaniu pełnych w/w parametrów rozpoczęto intensywne odpłukiwanie filtrów zwiększoną dawką środków dezynfekujących,
- przez płukanie filtrów wymieniono część wody na świeżą, tj. 5 filtrów razy 12 m3 na każdą sztukę.

WYŻEJ WYMIENIONE CZYNNOŚCI TRWAŁY DO GODZ. 21:00

Od 21:00 rozpoczęto proces przywracania fizykochemicznych właściwości wody do parametrów pożądanych (zapisy i raporty w dzienniku dobowym do wglądu w siedzibie spółki).

W tym samym czasie od 14:00 dn. 02.12.2016 r. do 6:00 dn. 03.12.2016 r.:
- szorowano wszystkie ściany niecek basenowych,
- szorowano i nasączono podchlorynem sodu podłogi plaży, korytarzy i szatni,
- dezynfekowano krany, zawory, ceramikę, szafki, siedziska w ciągach komunikacyjnych i szatniach,
- dodatkowo wyniesiono z hali basenowej wszystkie żywe kwiaty.

Dnia 03.12.2016 r. o godz. 9:00 na wcześniejszą prośbę Zarządu do chojnickiej pływalni przybył uprawniony i delegowany przez akredytowane laboratorium analityczne z Człuchowa próbkobiorca i pobrał do analizy mikrobiologicznej próbki wody ze wszystkich zbiorników.

Już dzisiaj tj. 05.12.2016 r. po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z kierownikiem laboratorium człuchowskiego z p. Kuligowskim (godz. 8:15) otrzymaliśmy potwierdzenie, iż we wszystkich próbkach wody nie wykryto śladów bakterii Pseudomonas Aureginosa.

Wg oświadczenia laboratorium raport z sobotniego badania zostanie zakończony dzisiaj, a do odbioru na piśmie będzie już gotowy 06.12.2016 r. o godz. 8:00.

 

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.