Jakość wody basenowej spełnia wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne
rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

go

  RAPORT DZIENNY - 16.01.17 (PONIEDZIAŁEK)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,11

761

0,37

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,14

720

0,44

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,12

728

0,82

go

  RAPORT DZIENNY - 17.01.17 (WTOREK)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,11

761

0,70

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,13

750

0,60

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,14

736

0,81

go

  RAPORT DZIENNY - 11.01.17 (ŚRODA)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,12

783

0,36

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,12

734

0,44

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,10

731

0,83

go

  RAPORT DZIENNY - 12.01.17 (CZWARTEK)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,14

 788

0,42

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

 7,14

735

0,45

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

 7,22

724

0,77

go

  RAPORT DZIENNY - 13.01.17 (PIĄTEK)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,09

770

0,46

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,13

735

0,44

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,15

 794

0,80

go

  RAPORT DZIENNY - 14.01.17 (SOBOTA)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,12

766

0,36

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,11

730

0,45

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,13

732

0,93

 

go

  RAPORT DZIENNY - 15.01.17 (NIEDZIELA)

BASEN SPORTOWY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,08

761

0,41

BASEN REKREACYJNY

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,13

718

0,45

WHIRLPOOL

Godz.

pH

Redox
(mV)

CL
(mg/l)

07:00

7,12

731

0,82

 

go

WYNIKI BADAŃ WODY (LISTOPAD)

09.11.2016 r.

LP.

Dokument

1.

wbwTs1557 2016.pdf

16.11.2016 r.

LP.

Dokument

1.

wbwTs1481 2016.pdf

2.

wbwTs1482 2016.pdf

3.

wbwTs1483 2016.pdf

4.

wbwTs1558 2016.pdf

5.

wbwTs1559 2016.pdf

22.11.2016 r.

LP.

Dokument

1.

wbwTs1516 2016 1.pdf

2.

wbwTs1516 2016 2.pdf

29.11.2016 r.

LP.

Dokument

1.

wbwTs1563 2016.pdf

go

WYNIKI BADAŃ WODY (GRUDZIEŃ)

06.12.2016 r.

LP.

Dokument

1.

wbwCzs1130 2016.pdf

28.12.2016 r.

LP.

Dokument

1.

wbwT-20161228-cz1.pdf

2.

wbwT-20161228-cz2.pdf

go

WYNIKI BADAŃ WODY (STYCZEŃ)

02.01.2017 r.

LP.

Dokument

1.

wbwCz_20170102.pdf

go

Harmonogram badań w ramach kontroli

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2016 r.

LP.

Dokument

1.

kontrola-wewnetrzna-2016-jw-1-7.pdf

2.

kontrola-wewnetrzna-2016-jw-8-14.pdf

wewnętrznej jakości wody na pływalni
Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. 2017 r.

LP.

Dokument

1.

kontrola-wewnetrzna-2016-jw-1-7.pdf

2.

kontrola-wewnetrzna-2016-jw-8-14.pdf

go

Działania naprawcze 02.12 - 06.12

Szanowni Państwo,

Wypełniając dyrektywy i zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach, uprzejmie informuję o podjętych w ostatnim czasie działaniach naprawczych, mających na celu przywrócenie należytego stanu jakości bakteriologicznej i fizykochemicznej wody we wszystkich zbiornikach naszej pływalni.

Po otrzymaniu sprzecznych informacji związanych z wynikami badań z poboru próbek z dnia 22.11.2016 r. przez dwa niezależne akredytowane laboratoria (Człuchów i Tuchola) Zarząd Spółki przystając na zalecenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, jak i PSSE w Chojnicach wyłączył cały obiekt pływalni z użytku (godz. 13:15, dn. 02.12.2016 r.).

Już o godz. 14:00, dn. 02.12.2016 r. rozpoczęto następujące działania i zabiegi:

- zwiększono dawkę środka dezynfekcyjnego do poziomu 2 ml na 1 l,
- rozpoczęto obniżanie pH wody do poziomu 6,5,
- po uzyskaniu pełnych w/w parametrów rozpoczęto intensywne odpłukiwanie filtrów zwiększoną dawką środków dezynfekujących,
- przez płukanie filtrów wymieniono część wody na świeżą, tj. 5 filtrów razy 12 m3 na każdą sztukę.

WYŻEJ WYMIENIONE CZYNNOŚCI TRWAŁY DO GODZ. 21:00

Od 21:00 rozpoczęto proces przywracania fizykochemicznych właściwości wody do parametrów pożądanych (zapisy i raporty w dzienniku dobowym do wglądu w siedzibie spółki).

W tym samym czasie od 14:00 dn. 02.12.2016 r. do 6:00 dn. 03.12.2016 r.:
- szorowano wszystkie ściany niecek basenowych,
- szorowano i nasączono podchlorynem sodu podłogi plaży, korytarzy i szatni,
- dezynfekowano krany, zawory, ceramikę, szafki, siedziska w ciągach komunikacyjnych i szatniach,
- dodatkowo wyniesiono z hali basenowej wszystkie żywe kwiaty.

Dnia 03.12.2016 r. o godz. 9:00 na wcześniejszą prośbę Zarządu do chojnickiej pływalni przybył uprawniony i delegowany przez akredytowane laboratorium analityczne z Człuchowa próbkobiorca i pobrał do analizy mikrobiologicznej próbki wody ze wszystkich zbiorników.

Już dzisiaj tj. 05.12.2016 r. po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z kierownikiem laboratorium człuchowskiego z p. Kuligowskim (godz. 8:15) otrzymaliśmy potwierdzenie, iż we wszystkich próbkach wody nie wykryto śladów bakterii Pseudomonas Aureginosa.

Wg oświadczenia laboratorium raport z sobotniego badania zostanie zakończony dzisiaj, a do odbioru na piśmie będzie już gotowy 06.12.2016 r. o godz. 8:00.

 

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.